به شهرستان گرلیتز استقبال

For more family friendliness in Saxony

فرصت های آموزشی

Advert

در این منطقه شما پیدا کردن پیشنهادات متعددی برای یادگیری زبان آلمانی ارائه مروری بر دوره های زبان، پشتیبانی از ادغام کار، شناخت اکتسابی صلاحیت خود و همچنین پشتیبانی، به ویژه برای زنان، کودکان و اوقات فراغت فعالیت های. دریغ نکنید برای استفاده از این ارائه می دهد. اغلب کمک می کند تا به تبادل افکار با دیگران، یکدیگر را به راهنمایی و پشتیبانی با برنامه های کاربردی و یا حتی در زندگی روزمره تجربه.